maart 15, 2018

Klachtenregeling

Heeft u klachten over het handelen van Mw. Herrewijn, houdt deze zich naar uw mening niet aan bijvoorbeeld de algemene gedragsregels, dan kunt u een klacht indienen. Uw klacht dient u in eerste instantie voor te leggen aan Mw. Herrewijn zelf en met haar bespreken. Lukt het niet de klacht binnen de maximale termijn van zes weken onderling en naar ieders tevredenheid op te lossen dan kunt u contact opnemen met de Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB) Deze onafhanelijke commissie behandelt uw klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk, onder voorzitterschap van een jurist. Als duidelijk is dat er sprake is van een tuchtwaardige klacht, dan verwijst de klachtenfunctionaria u naar het College van Toezicht, het tuchtcollege van de MBOG.

<- Terug naar Home